Honvéd altiszt
állami légijármű műszerész ágazat

Erre az ágazatra felvételt nyertek megismerkedhetnek a légijárművek (repülőgépek, helikopterek) fedélzetén lévő, a választott szakiránynak megfelelő, döntően villamos rendszerekkel és azon szerelési és kiszolgálási munkákkal, amelyeket a Magyar Honvédség repülőcsapatainál beosztásban lévő hivatásos (szerződéses) altisztek végeznek.


A képzés helyszíne

A szakmai képzés Szolnokon történik, az itt kialakított mérőlaborban, szaktantermekben és hangárak szerelőcsarnokaiban.
A szaktantermekben az adott szakiránynak megfelelő (repülőgép, helikopter) rendszerek és berendezések találhatók, a működés megértését elősegítő tablókkal és metszetekkel. A szerelőcsarnokban egy-egy a rendszerei tekintetében működőképes légijárművön történik a gyakorlati oktatás (MI-8, MI-24; MIG-21).


A szaktantermek


A szerelőcsarnok


Az oktatott tantárgyak és azok óraszámai

Honvéd altiszt állami légijármű műszerész ágazat
Ssz. A tantárgy megnevezése Óraszám
1. Villamosságtan - elmélet 134
2. Villamosságtan - gyakorlat 124
3. Műszaki rajz és gépelemek - elmélet 28
4. Műszaki rajz és gépelemek - gyakorlat 22
5. Sárkány-hajtómű ismeretek 110
6. Automatika és digitális technika 40
7. Repülések műszaki biztosításának szabályai 67
8. Rádió és mikrohullámú technika 69
9. Avionikai rendszerek 148
10. Légijárművek karbantartása - gyakorlat 448
11. Szakmai gyakorlat 80


A tantárgyak rövid leírása:

A villamosságtan tantárgy betekintést nyújt az elektrotechnika világába. A tantárgy ismerteti a villamosságtani törvényszerűségeket, áramköri elemek viselkedését, energiaellátó hálózatokat és híradástechnikai alapfogalmakat valamint egyen- és váltakozó áramú alapméréseket.


Műszaki rajz és gépelemek tantárgy általános gépészeti elemek rajzolásának, szerkesztésének elsajátítása. Egyszerűbb géprajzok olvasásának olyan szintű alkalmazásának megtanítása hogy az altiszt-jelöltek képesek legyenek a rajzból megállapítani az adott szerkezet felépítését, a gépelem, illetve a gépszerkezet működését, valamint következtetni tudjanak a szerelési sorrendre.


Sárkány-hajtómű ismeretek tantárgy tanulása során az altiszt- jelöltek elsajátítják a biztonságos üzemeltetéshez szükséges sárkány- hajtómű ismereteket, valamint a légijárművek repüléséhez szükséges alapvető ismereteket.


Repülések műszaki biztosításának szabályai a repülőcsapatoknál folyó munkák szervezésének-, végrehajtásának- és ellenőrzésének szabályaival, dokumentációs tevékenységekkel, a személyi állomány adott munkakörben betöltött felelősségi körével, a légijárművek (repülőgépek, helikopterek) elhelyezésével, valamint tárolási és raktározási munkákkal foglalkoznak.


Automatika és digitális technika tantárgy betekintést ad az automatizálás és a digitális technika világába. Ezek az ismeretek szükségesek az automatikus rendszerek működésének megértéséhez. (pl. robotpilóták)A rádió- és mikrohullámú technika tantárgy a fedélzeti rádió- és lokátortechnikai berendezések működésének megértéséhez elengedhetetlen, elektronikai , rádió adás- és vételtechnikai, impulzustechnikai és mikrohullámú ismereteket ad.


Az avionikai rendszerek tantárgy a légijárművek különböző rendszereinek részletes kialakításával, illetve az itt alkalmazott fedélzeti rádiótechnikai-, navigációs-, felismerő-, felderítő- és célzó rendszerek felépítésével és működésével foglalkozik.


A légijárművek karbantartása - gyakorlat tantárgy a tanult elméleti alapok, gyakorlatban való átültetésével foglalkozik. Itt több fajta légijármű típuson végrehajtható különböző szerelési, illetve ellenőrzési munkák végzése történik, a megfelelő gyakorlati szakmai fogások elsajátítása érdekében, az adott szakterületnek megfelelően.A szakmai gyakorlat lehetőséget biztosít a hallgatók számára, hogy betekintést nyerjenek a Magyar Honvédség repülő alakulatai (kecskeméti repülő és a szolnoki helikopter bázis) mindennapi életébe. Itt megismerhetik annak objektumait, valamint az ott folyó kiszolgálási, javítási és dokumentációs munkákat.A szakképesítéssel betölthető beosztások és azok rövid leírása

Üzembentartó század elektromos műszer oxigén csoport mechanikus
Munkaterülete a légijármű (repülőgép, helikopter) állóhelye.
Feladata:


A javító osztály elektromos műszer oxigén műhely mechanikus
Munkaterülete a hangárban kialakított elektromos műszer oxigén javító műhely, a hangár szerelőcsarnoka, illetve a hajtómű próbákat lehetővé tevő állóhely és hajtóművező hely.
Feladata:


A javító osztály berepültető műhely elektromos műszer oxigén mechanikus:
Munkaterülete a hangárban kialakított berepültető műhely, a hangár szerelőcsarnoka, illetve a hajtómű próbákat lehetővé tevő állóhely és hajtóművező hely.
Feladata:


Az akkumulátortöltő állomás mechanikus
Munkaterülete akkumulátortöltő állomáson kialakított javítóműhely, az akkumulátortöltő- és tároló hely.
Feladata:


A magassági állomás mechanikus
Munkaterülete magassági állomáson kialakított műhely
Feladata:


Oxigén és légsűrítő állomás mechanikus.
Munkaterülete a repülőgép (helikopter) bázison kialakított oxigén és légsűrítő állomás.
Feladata:


Repülési adat kiértékelő csoport mechanikus
Munkaterülete a repülőgép (helikopter) bázis területén kialakított laborban.
Feladata:


Üzembentartó század rádió csoport mechanikus
Munkaterülete a légijármű (repülőgép, helikopter) állóhelye.
Feladata:


A javító osztály rádió műhely mechanikus
Munkaterülete a hangárban kialakított rádió javító műhely, a hangár szerelőcsarnoka, illetve a hajtómű próbákat lehetővé tevő állóhely és hajtóművező hely.
Feladata:


A javító osztály lokátor műhely mechanikus
Munkaterülete a hangárban kialakított lokátor műhely, a hangár szerelőcsarnoka, illetve a hajtómű próbákat lehetővé tevő állóhely és hajtóművező hely.
Feladata:


A javító osztály berepültető műhely rádió mechanikus:
Munkaterülete a hangárban kialakított berepültető műhely, a hangár szerelőcsarnoka, illetve a hajtómű próbákat lehetővé tevő állóhely és hajtóművező hely.
Feladata: