Logisztikai Szakmai Felkészítő Alosztály

Az MH AA KPAOO alárendeltségében működő Logisztikai Szakmai Felkészítő Alosztály fő feladata a Magyar Honvédség hadtáp szakirányainak megfelelően a tanfolyami rendszerben résztvevő tanulók képzése, átképzése és továbbképzése. Az elsajátított tudásanyag számonkérése, értékelése, záróvizsgák tervezése, levezetése.

Az alosztály szervezésében tanévenként levezetésre kerülő tanfolyamok időintervallumát és mélységét tekintve eltérőek.

Az raktárvezető és raktárkezelő tanfolyamok célja, hogy ezen beosztások betöltéséhez szükséges feladatokat, fogásokat a résztvevők elsajátítsák, és azt későbbiekben eredményesen alkalmazzák. A képzés katonák és közalkalmazottak számára egyaránt elérhető.

          Szakmai tanfolyamaink végére a tanulóink a béke és eltérő időszakok hadtáp (élelmezés, ruházat, üzemanyag) biztosításának alapelveit és rendszerét; az ellátás részletes folyamatát; a szakterület működését szabályzó általános és katonai ismeretanyagot sajátítják el.

          A tanfolyamrendszerű oktatáson belül a hadtáp zászlós tanfolyam biztosítja a hallgatók részére a szakterületen megszerezhető legmélyebb tudás elsajátítását. Az alegységek végrehajtói-szakági illetve altiszti feladataira és ismereteire ráépülve a résztvevők a képzés végére olyan, integrált hadtáp ismeretekkel rendelkezzenek, melyek szükségesek, a szakági tervezői-koordinációs, döntés előkészítői feladatok eredményes végrehajtásához.

          A tanfolyamok elvégzése után igyekszünk a kapcsolatot fenntartani az alakulatoknál szolgálatot teljesítőkkel a későbbiekben felmerülő szakmai kérdések megvitatását illetően, illetve munkájuk segítése érdekében.

A weboldalon cookie-kat használunk. (részletes tájékoztató)